PSYTREC vervult een voortrekkersrol voor innovatie in de traumazorg en behandeling van PTSS in Nederland. ‘STICHTING VRIENDEN VAN PSYTREC’ is opgericht om dit initiatief te ondersteunen en verder te stimuleren.
Er zijn verschillende redenen om Stichting Vrienden van PSYTREC te steunen

  • Omdat u onderzoek naar de effectiviteit van behandelingen van de psychische gevolgen van traumatisering, met name PTSS, belangrijk vindt. Voor uzelf en voor volgende generaties.
  • Omdat PSYTREC geen overheidsgeld of geld van ziektekostenverzekeraars ontvangt voor klinisch onderzoek.
  • Omdat u tevreden bent met de behandeling en de zorg die u bij PSYTREC ontvangt of hebt ontvangen.

Allemaal goede redenen voor een donatie. Wij zullen uw gift gebruiken voor onderzoek naar trauma en PTSS en de verbetering en ontwikkeling van behandelmethoden op dit terrein. U kunt ons als donateur eenmalig of periodiek steunen door het invullen van dit formulier. Met uw gift kunnen we ook in de toekomst vanuit PSYTREC werken aan vernieuwing en verbetering van traumazorg. Als u donateur wordt, krijgt u van ons – als u dat wenst- elke wetenschappelijke publicatie vanuit PSYTREC toegezonden, net als een jaarlijks overzicht van alle onderzoeksresultaten.

Stichting Vrienden van PSYTREC heeft een aanvraag gedaan voor een ANBI (Algemeen Nut Beogende Instelling) status, waardoor uw gift aan ons fiscaal aftrekbaar wordt voor de inkomstenbelasting. Voor meer informatie verwijzen we u naar www.belastingdienst.nl. Op de website www.schenkservice.nl waar wij u naar verwijzen vindt u ook uitgebreide informatie over schenken in het algemeen.

Hoe kan ik helpen: Snel en simpel met IDEAL

Totaal: € -

Doneren / machtiging

Gebruik het onderstaande formulier om u als donateur aan te melden.

Eenmalige gift

U kunt een eenmalige schenking doen door uw bijdrage over te schrijven op ons bankrekeningnummer NL19 RABO 0347 1912 31 ten name van Stichting Vrienden van PSYTREC.  U kunt het onderstaande formulier invullen. Hierop kunt u aangeven of u doneert via een machtiging of dat u een factuur wilt ontvangen.

Opname in uw testament

Wanneer u ‘Stichting Vrienden van PSYTREC’ op wilt nemen in uw testament, kunt u dat bij de notaris vastleggen in de vorm van een legaat. Een legaat wordt vooral gebruikt om iets na te laten aan personen of instellingen, die niet directe erfgenamen zijn. Als u wilt kunt u in uw testament vermelden dat u Stichting Vrienden van PSYTREC, gevestigd te Bilthoven, kantoorhoudend te, Professor Bronkhorstlaan 2, 3723 MB te Bilthoven benoemt tot legataris.

 

Meer weten over het wetenschappelijk onderzoek van PSYTREC
Bekijk de statutaire doelstelling van Stichting Vrienden van PSYTREC